VI TILBYDER

Fokus for vores aktivitet er operation for brok. Der er forskellige operationstyper til de forskellige typer brok, og valg af operationstype foretages altid i samråd mellem kirurg og patient.

 

Operationerne foretages med internationalt anerkendte teknikker og efter bedste standard.

 

Operationerne foretages som hovedregel ambulant, dvs. man kommer hjem samme dag. I specielle tilfælde kan der være grund til at overnatte første nat efter operationen, men da dette normalt ikke er dækket af de eksisterende aftaler om betaling, vil det kræve ekstra betaling. Dette betyder også, at vi kan være nødsaget til at afvise at operere en patient, hvis det skønnes umuligt at gennemføre det som en ambulant operation.

FORUNDERSØGELSE

Alle patienter kommer til forundersøgelse i ambulatoriet inden stillingtagen til operation. Dette gælder også, selvom man er henvist fra et hospital eller en anden kirurg. Her optages journal, og der tages stillng til evt. operation eller anden behandling. Vi diskuterer fordele og ulemper ved de forskellige typer indgreb, og herefter lægges plan for det videre forløb. Det er vigtigt at medbringe liste over vanlig medicin og kopi af tidligere journalnotater fra andre hospitaler, hvis man ligger inde med dette. Medbring også meget gerne NemID, så vi sammen kan slå op på Sundhed.dk om nødvendigt.

NAVLEBROK

Navlebrok er brok ved navlen. Dette kan ses i alle aldre og hos begge køn. Navlebrok forsvinder ikke af sig selv, og eneste behandling er operation. Navlebrok kan opereres med åben operation eller med kikkertteknik. Ved åben operation syr man defekten i bugvæggen med tråd, der ikke forsvinder, og man indsætter ofte et kunststofnet, som holder brokket på plads. Ved kikkertoperation indsættes altid et net. Alle operationer foretages i fuld bedøvelse og som ambulante indgreb, dvs. man kommer hjem samme dag.

ANDRE OPERATIONER

Vi foretager også andre operationer, hvis det kan foregå ambulant, og ikke er forbundet med stor risiko for komplikationer, idet komplikationer bedre kan varetages på et større sygehus med adgang til andre specialer etc. Der foretages derfor individuel vurdering ved forundersøgelsen før endelig stillingtagen til operation. Den typiske operation vil være fjernelse af galdeblæren ved galdestenssygdom Denne operation foretages med kikkertteknik og som ambulant indgreb.

SECOND OPINION

Vi tilbyder også såkaldt second opinion. Dette er en slags udvidet forundersøgelse, men handler ikke om stillingtagen til operation i vores regi. Det foregår i ambulatoriet, hvor det tidlligere sygdomsforløb gennemgås og diskuteres. Dette kan være relevant ved komplicerede forløb, hvor der kan være tvivl om strategien for den videre behandling. Da det tidligere sygdomsforløb undertiden kan være langstrakt og kompliceret, er det afgørende at medbringe fulde journalkopier fra de andre hospitaler, som tidligere har været involveret i behandlingen.

LINEA ALBA BROK

Linea alba brok er placeret i midtlinjen mellem navlen og brystbenet. Dette kan ses i alle aldre og hos begge køn. Linea alba brok kan opereres med åben operation eller med kikkertteknik. Ved åben operation syr man defekten i bugvæggen med tråd, der ikke forsvinder, og man indsætter ofte et kunststofnet, som holder brokket på plads. Ved kikkertoperation indsættes altid et net. Alle operationer foretages i fuld bedøvelse og som ambulante indgreb, dvs. man kommer hjem samme dag.

FORSKNING

Vi gennemfører jævnligt forskningsprojekter, og man kan derfor blive spurgt om at deltage i forskning i forbindelse med operationen for brok. Al forskning er selvfølgelig godkendt af de relevante instanser (etisk komité m.m.), og deltagelse kan kun foregå efter informeret samtykke. Dette betyder, at det er frivilligt at deltage, og at man altid kan trække sit tilsagn om deltagelse tilbage.

LYSKEBROK

Lyskebrok er brok i lyskeregionen og kan ses hos begge køn, men dog hypigst hos mænd. Det estimeres, at 27% af alle mænd på kloden får lyskebrok. Lyskebrok forsvinder ikke af sig selv, og eneste behandling er operation. Lyskebrok kan opereres med åben operation eller med kikkertteknik. Ved begge typer indgreb indsættes et kunststofnet, som holder brokket på plads. Alle operationer foretages i fuld bedøvelse og som ambulante indgreb, dvs. man kommer hjem samme dag.

ARBROK

Arbrok er brok i ar fra tidligere operationer og ses hyppigst i midtlinjen. Dette kan ses i alle aldre og hos begge køn. Disse brok forsvinder ikke af sig selv, og eneste behandling er operation. Operation kan foretages med åben operation eller med kikkertteknik. Ved begge typer indgreb indsættes et kunststofnet, som holder brokket på plads. Alle operationer foretages i fuld bedøvelse og som ambulante indgreb, dvs. man kommer hjem samme dag. Operation for arbrok kan undertiden være særdeles kompliceret, og vi forbeholder os derfor ret til at afvise patienten, hvis vi skønner, at operationen ikke kan foregå ambulant, eller at der vil være stor risiko for komplikationer, som bedst vil kunne varetages på et større sygehus.

© 2019 Copenhagen Hernia Clinic

70 21 80 00
  • w-facebook
  • Google+ Clean

Tidsbestilling:

hverdage 8-16

 

E-mail: info@cph-privathospital.dk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now